Experimentos tipográficos para cajas de luz. Centro Multimedia.

Type exercises, lightbox showcase for Multimedia Center.